Bli biodlare

Att bli biodlare är nyttigt både för dig och för naturen. Bin är nämligen livsnödvändiga för att växter ska bli pollinerade, något som både gäller de som växer vilt i naturen och de som vi odlar för att äta. Beräkningar visar att det idag behövs betydligt fler biodlare och dubbelt så många bin i Sverige för att vi ska kunna vara säkra på att allt som behövs pollineras verkligen pollineras. Förutom att man alltså gör naturen en tjänst genom att vara biodlare kan man också tjäna pengar åt sig själv. Ett enda samhälle med runt 50 000 bin kan ge mellan 30 och 50 kilo honung varje år, och kräver bara mellan 5 och 10 timmars jobb under samma period (borträknat den tid som krävs för att utvinna och ta vara på honungen).Imker

För att starta en biodlingsverksamhet krävs självklart vissa investeringar. Man måste till exempel köpa ett bisamhälle. Dessa kan variera stort i pris, beroende på vilken årstid man köper dem, hur stora de är och vilken härstamning drottningen har, men generellt kostar ett bra bisamhälle runt 2 000 kronor. Förutom själva bina krävs även viss utrustning, till exempel en bikupa att hålla bina i. En modern bikupa, gjord av cellplast, inklusive ramar och vax för honungen, kostar runt 2 000 kronor. Beroende på hur stor verksamhet du ska ha (det vill säga hur många bisamhällen) kan dessa kostnader mångdubblas. Sedan behövs naturligtvis skyddsutrustning och arbetskläder som biodlaren själv ska ha på sig, vilket brukar kosta runt 1 500 kronor. Man behöver också ett flertal maskiner och utrustning till hjälp för att utvinna honungen. Också kostnaden för detta beror på hur stor verksamhet man har tänkt sig – den kan ligga på allt mellan 12 000 kronor och 300 000 kronor.

Comments are closed.


blogbox