Samhället bakom honungen

Biodling ökar i intresse och fler börjar producera och sälja sina egengjorda honung. Idag har Livsmedelsverket exakta beskrivningar över vad som får kallas och säljas som honung. Men bakom denna kletiga och söta produkt så finns det ett helt välordnat och komplicerat mikrosamhälle som ligger bakom allt, nämligen bisamhället. Det finns tre roller bin kan ha i ett bisamhälle.

 

Arbetsbin
Arbetsbin är honor som på grund av en mindre näringsrik föda under uppväxten har blivit outvecklade. De är också den grupp i bisamhället som står längst ned i det feodala bi-systemet. Arbetsbina är som sitt namn låter de som arbetar hårdast i bisamhället. Det finns två olika sorters arbetsuppgifter som arbetsbin kan ha.

 

1. Jobb inuti i bikupan – Ett arbetsbi som jobbar inomhus kan arbeta med cellputsning, värmereglering av samhället och  renhållning av kupan.

2. Jobb utanför bikupan – De som jobbar utifrån kupan samlar in bland annat nektar, pollen och vatten. De kan även ha vakttjänst.

Drönare
Drönarna i bisamhället utgörs av hanar. Deras huvuduppgift är att para sig med en ung bidrottning för att säkerställa bikupans fortsatta existens. De drönare som parar sig med drottningen dör strax efter parningen eftersom de fastnar i drottningens kropp och slits sedan sönder. Drönaren saknar gadd och är därför harmlös. Utöver detta så deltar också drönare i honungsbehandlingen och bikupans värmereglering.

Drottningen
Drottningen står överst i bikupans feodala pyramid. Hennes uppgift är att säkerställa att nya bin föds och gör detta genom att para sig med drönare. Hon parar sig endast en gång och man brukar räkna med att drottningen ska kunna lägga 3000 ägg per dygn. Efter 2-3 år byts drottningen ut mot en yngre förmåga eftersom hon inte kan lägga lika många ägg längre.Samhället bakom honungen 2

 

Bisamhället utgörs av dessa tre komponenter och det finns ungefär runt 60 till 80 000 av dessa i en bikupa. Arbetsbördan ligger som allra tyngst på arbetsbina. Det är dessa som drar det stora lasset i produktionen av honung och ser till att honungsförrådet inte är tomt.

 

 

Comments are closed.


blogbox