Posts for Tag : bin

Biodlingens historia

Människor har i alla tider njutit av honung, detta söta, gyllene tillbehör som passar till så mycket. Biodlingens historia är nästan lika lång som människans, och mycket tyder på att bin var det ett av de första ”husdjuren” som människor hade. Det är svårt att säga en exakt tidsperiod som människor började med biodling, dels för att utvecklingen skiljde sig mycket åt i olika delar av världen, dels för att uppfattningen om vad som är definitionen av biodling går isär. Många håller dock med om att de första biodlingarna skapades genom att människor sågade av de träd där bina hade byggt sina bon och flyttade dem närmare sina boningar, för att lättare få tillgång till honungen.

Mer planerad och utvecklad biodling verkar ha kommit till i det antika Egypten, runt år 2400 f. Kr., då det finns en relief i soltemplet Abu Ghorab, nära dagens Kairo, som visar biodling i bikupor och skördande av honung genom att arbetare blåser rök in i kuporna medan de lyfter ur honungskakorna. Även mayaindianerna i det precolombianska Amerika höll mycket tidigt på med biodling för hushållsbruk.

Under medeltiden hade biodlingen blivit utbredd i Sverige. Under denna tid gjorde man bikupor av stockar eller av halm, och varje gård hade flera bisamhällen som försåg just den gården med honung. Honung var vid den tiden det enda sötningsmedlet som fanns tillgängligt i Sverige, varför biodlingarna fyllde en viktig funktion. Honungen var också viktig eftersom den användes för att framställa mjöd och ljus av bivax.Pletara_sa_pčelama

Under 1600-talet uppfann amerikanen Lorenzo Langstroth ett nytt system för att producera honung som skulle komma att revolutionera biodlingen. Han skapade en helt ny slags bikupa som hade löstagbara lådor och ramar. Bina kunde bygga sina vaxkakor i ramarna, som lätt kunde plockas upp vid skörd. På det här sättet behövde man inte förstöra bivaxkakan, så som man hade varit tvungen att göra tidigare. Det är denna typ av bikupa som används för biodling än idag.

Idag ägnar sig tusentals män och kvinnor i Sverige åt biodling som fritidssysselsättning. De samlas bland annat genom Sveriges Biodlares Riksförbund, en intresseorganisation för biodlare i Sverige. Om du är en av dessa tusentals svenskar som har en biodling på dina marker är det sannolikt att du tycker om att vara utomhus. En bra investering kan då vara att ordna en ordentlig uteplats, där man kan njuta av sin trädgård och av sina bin. Du kan köpa billiga utemöbler för din uteplats på Buildor.se.

Bli biodlare

Att bli biodlare är nyttigt både för dig och för naturen. Bin är nämligen livsnödvändiga för att växter ska bli pollinerade, något som både gäller de som växer vilt i naturen och de som vi odlar för att äta. Beräkningar visar att det idag behövs betydligt fler biodlare och dubbelt så många bin i Sverige för att vi ska kunna vara säkra på att allt som behövs pollineras verkligen pollineras. Förutom att man alltså gör naturen en tjänst genom att vara biodlare kan man också tjäna pengar åt sig själv. Ett enda samhälle med runt 50 000 bin kan ge mellan 30 och 50 kilo honung varje år, och kräver bara mellan 5 och 10 timmars jobb under samma period (borträknat den tid som krävs för att utvinna och ta vara på honungen).Imker

För att starta en biodlingsverksamhet krävs självklart vissa investeringar. Man måste till exempel köpa ett bisamhälle. Dessa kan variera stort i pris, beroende på vilken årstid man köper dem, hur stora de är och vilken härstamning drottningen har, men generellt kostar ett bra bisamhälle runt 2 000 kronor. Förutom själva bina krävs även viss utrustning, till exempel en bikupa att hålla bina i. En modern bikupa, gjord av cellplast, inklusive ramar och vax för honungen, kostar runt 2 000 kronor. Beroende på hur stor verksamhet du ska ha (det vill säga hur många bisamhällen) kan dessa kostnader mångdubblas. Sedan behövs naturligtvis skyddsutrustning och arbetskläder som biodlaren själv ska ha på sig, vilket brukar kosta runt 1 500 kronor. Man behöver också ett flertal maskiner och utrustning till hjälp för att utvinna honungen. Också kostnaden för detta beror på hur stor verksamhet man har tänkt sig – den kan ligga på allt mellan 12 000 kronor och 300 000 kronor.blogbox