Posts for Tag : historia

Biodlingens historia

Människor har i alla tider njutit av honung, detta söta, gyllene tillbehör som passar till så mycket. Biodlingens historia är nästan lika lång som människans, och mycket tyder på att bin var det ett av de första ”husdjuren” som människor hade. Det är svårt att säga en exakt tidsperiod som människor började med biodling, dels för att utvecklingen skiljde sig mycket åt i olika delar av världen, dels för att uppfattningen om vad som är definitionen av biodling går isär. Många håller dock med om att de första biodlingarna skapades genom att människor sågade av de träd där bina hade byggt sina bon och flyttade dem närmare sina boningar, för att lättare få tillgång till honungen.

Mer planerad och utvecklad biodling verkar ha kommit till i det antika Egypten, runt år 2400 f. Kr., då det finns en relief i soltemplet Abu Ghorab, nära dagens Kairo, som visar biodling i bikupor och skördande av honung genom att arbetare blåser rök in i kuporna medan de lyfter ur honungskakorna. Även mayaindianerna i det precolombianska Amerika höll mycket tidigt på med biodling för hushållsbruk.

Under medeltiden hade biodlingen blivit utbredd i Sverige. Under denna tid gjorde man bikupor av stockar eller av halm, och varje gård hade flera bisamhällen som försåg just den gården med honung. Honung var vid den tiden det enda sötningsmedlet som fanns tillgängligt i Sverige, varför biodlingarna fyllde en viktig funktion. Honungen var också viktig eftersom den användes för att framställa mjöd och ljus av bivax.Pletara_sa_pčelama

Under 1600-talet uppfann amerikanen Lorenzo Langstroth ett nytt system för att producera honung som skulle komma att revolutionera biodlingen. Han skapade en helt ny slags bikupa som hade löstagbara lådor och ramar. Bina kunde bygga sina vaxkakor i ramarna, som lätt kunde plockas upp vid skörd. På det här sättet behövde man inte förstöra bivaxkakan, så som man hade varit tvungen att göra tidigare. Det är denna typ av bikupa som används för biodling än idag.

Idag ägnar sig tusentals män och kvinnor i Sverige åt biodling som fritidssysselsättning. De samlas bland annat genom Sveriges Biodlares Riksförbund, en intresseorganisation för biodlare i Sverige. Om du är en av dessa tusentals svenskar som har en biodling på dina marker är det sannolikt att du tycker om att vara utomhus. En bra investering kan då vara att ordna en ordentlig uteplats, där man kan njuta av sin trädgård och av sina bin. Du kan köpa billiga utemöbler för din uteplats på Buildor.se.blogbox